Author Archives: Vikash Chedammi

Kenniscentrum Groen & Handicap maart 2018

    maart 2018   Hoe staat het met de toegankelijkheid op Schiermonnikoog? Op  22 februari j.l. heeft Groen & Handicap in het kader van het project van Natuurmonu-menten “Natuur toegankelijk voor iedereen” een visitatie verricht met het doel om de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking te verbeteren. Het is de bedoeling om

Read More