Platform gehandicapten & chronisch zieken Zutphen

De Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken behartigt de
collectieve belangen van alle gehandicapten, chronisch zieken en
zwakkeren in de gemeente Zutphen.

Zij adviseert hiertoe gevraagd en ongevraagd het college van
burgemeester en wethouders. Op deze wijze wordt bijgedragen aan
de kwaliteit van het gemeentelijk beleid.

Het Platform bestaat uit tien leden en is gesplitst in vijf commissies.