ANBI

anbi-zegel

Naam:- Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken te Zutphen

RSIN/fiscaal nummer ANBI: – 817429384

KvK nummer:- 08154198

Contact gegevens:
Bezoekadres: Geweldigershoek 39, 7201 NC Zutphen.
Postadres: SPGCZ, Rudolf Steinerlaan 185, 7207 PV, Zutphen.
Email: info@platformgcz.com
website: www.platformgcz.com
Tel.nr.: 0657101160

Bestuurssamenstelling:-
Voorzitter: mw.C.W.B. van der Tuin- Poede
Secretaris: hr. H. Hartemink
Penningmeester: hr. E. Rossel

Alg.bestuurslid: hr. R. Nijdeken
Alg. bestuurslid: mw. C. Mak
Alg. bestuurslid: hr. M. Brummelman

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning.

DB leden ontvangen een vaste onkosten vergoeding van 15,- per kwartaal.
Reiskosten voor bijeenkomsten buiten Zutphen worden na overleg met het DB
vergoed vanuit Zutphen.
Reiskosten binnen de gemeente Zutphen worden niet vergoed.
Reiskosten woonwerk buiten Zutphen worden niet vergoed.
Andere onkosten worden na overleg met DB en een declaratie vergoed.

Doelstelling: Wij behartigen de belangen van gehandicapten, chronisch Zieken,
oudere en kwetsbare burgers binnen de gemeente Zutphen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

jaarverslag-2015

14 jaarverslag 2014 (1)

jaarverslag PMO 2014

Jaarverslag SPGCZ 2013

SPGCZ jaarverslag 2012-1

Financiële verantwoording: zie financieel jaarverslag 2012 Financieeljaarverslag 2012 comp.x

Leave A Reply