Platform Maatschappelijke Ondersteuning

Platform Maatschappelijke Ondersteuning voor Zutphen

De gemeente Zutphen laat zich bij het uitwerken van lokaal beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning adviseren door een Platform Maatschappelijke Ondersteuning. Dit platform wordt opgericht op initiatief van de stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken in Zutphen.
Woensdag 20 juni 2012 ondertekenen alle deelnemende partijen, waaronder ook de gemeente, een verklaring waarin zij de intentie uitspreken voortaan nauw samen te werken bij het opstellen van Wmo-beleid in Zutphen. Ook door beleid te toetsen bij het platform wil de gemeente plannen en uitvoering beter op elkaar laten aansluiten en tegemoet komen aan de wensen van haar inwoners. Leden van het P.M.O. nemen zitting om vanuit het cliënten perspectief mee te praten en samen te adviseren.

De Coördinatie Commissie treed namens het P.M.O. naar buiten toe en voert overleg met o.a. de gemeente Zutphen en de regio.

Daarnaast gaat de Coördinatie Commissie naar de doelgroepen toe om te informeren en om informatie op te halen om zo tot een goed advies te komen.

Vergaderingen P.M.O. worden gehouden Het Nuts gebouw, Breegraven 1 te Warnsveld

De vergaderingen zijn op; VRIJDAG 10 JUNI 2016, 26 AUGUSTUS 2016, 14 OKTOBER 2016 en 16 DECEMBER 2016 van 09.30 tot 12.00 uur.

Voor het P.M.O. zijn wij nog op zoek naar leden die jongeren kunnen vertegenwoordigen en de Coördinatie commissie die ook wel het Brede adviesraad sociaal domein heet.

Organisaties die namens hun leden/cliënten deel nemen in het Platform die zijn:

Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning is te bereiken via:

Geweldigershoek 39, 7201 NC Zutphen
T: 0610306511
E: platformmo@gmail.com
W: http://platformgcz.com/

 

 

Leave A Reply