Wehelpen.nl

Helpt u al mee via Wehelpen.nl? Wehelpen maakt het makkelijk om hulp te vragen, aan te bieden en te organiseren. Hiermee willen we elkaar helpen weer vanzelfsprekend maken en mensen motiveren om iets voor een ander te betekenen. Helpt u al mee?  De gemeente Zutphen is lid geworden van Wehelpen.nl en heeft Perspectief Zutphen gevraagd

Read More