inloopspreekuur

woensdag van 10 tot 12

Read More

Coördinatie Commissie P.M.O.

Vergaderdata 2017 P.M.O.

Read More

Platform gehandicapten & chronisch zieken Zutphen

De Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken behartigt de collectieve belangen van alle gehandicapten, chronisch zieken en zwakkeren in de gemeente Zutphen. Zij adviseert hiertoe gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid. Het Platform bestaat uit tien leden en is gesplitst in

Read More