Platform Maatschappelijke Ondersteuning

Platform Maatschappelijke Ondersteuning voor Zutphen

De gemeente Zutphen laat zich bij het uitwerken van lokaal beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning voortaan adviseren door een Platform Maatschappelijke Ondersteuning. Dit platform wordt opgericht op initiatief van de stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken in Zutphen.
Woensdag 20 juni 2012 ondertekenen alle deelnemende partijen, waaronder ook de gemeente, een verklaring waarin zij de intentie uitspreken voortaan nauw samen te werken bij het opstellen van Wmo-beleid in Zutphen. Ook door beleid te toetsen bij het platform wil de gemeente plannen en uitvoering beter op elkaar laten aansluiten en tegemoet komen aan de wensen van haar inwoners.

Het platform Maatschappelijke Ondersteuning wordt gefaciliteerd door Stichting Perspectief Zutphen. Deze zorgt voor de vergader locatie en de consumpties. Ga naar de website van Perspectief Zutphen

Vanaf mei 2015 vergaderd het P.M.O. in Waterkracht Zutphen

Organisaties die namens hun leden/cliënten deel nemen in het Platform die zijn:
-Stg. Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken -Chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en de kwetsbaren
MEE -Verstandelijke beperkten,lichamelijke beperking, Chronisch zieken, NAH
CR-Tactus 
Zozijn -Verstandelijke beperking, NAH, jeugdzorg
-Tactus -Verlavingszorg
Cliëntenraad Tactus– verslavingszorg
-GGNet -Psychiatrie,
Familieraad GGNet -Psychiatrie,
R.P.V. Zutphen en omstreken -chronische zieken/reuma
Sensire -wijkverpleging en jeugdzorg, burgers in de wijken
Wijkteam Noordveen -Multiproblematiek
’s Heerenloo -verstandelijke beperking, jeugd
Humanitas-DMH -verstandelijke beperking , Jeugd
-Longfonds -Chronisch zieken, longaandoeningen
IXTANOA –psychiatrie
-SIZA– NAH en revalidatie

Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning is te bereiken via:

Warnshuus, Dreiumme 43
7232CN Warnsveld
E: platformmo@gmail.com
W: http://platformgcz.com/

contactformulier:http://platformgcz.com/contact-formulier-p-m-o/

Het ondertekenen van de intentie verklaring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *