STICHTING PLATFORM GEHANDICAPTEN & CHRONISCH ZIEKEN

De Stichting Platform Gehandicapten @Chronisch Zieken behartigt de collectieve belangen van alle gehandicapten, chronische zieken, oudere en kwetsbare burgers in de gemeente Zutphen.

WIE ZIJN WIJ?

Doelstelling van de Stichting

Het doel is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van gehandicapten en chronisch zieken. De achterliggende gedachte is het zelfstandig functioneren van deze doelgroep te bevorderen.

De Stichting wil dit onder andere bereiken door contacten te onderhouden met gehandicapten en chronisch zieken en met organisaties waarmee de doelgroep te maken heeft.

WAT DOET DE STICHTING?

Het geven van advies aan de gemeente

Gevraagd en ongevraagd advies over deze plannen en het beleid van de gemeente over onze doelgroepen. De stichting adviseert over de WMO.

Wij geven jongeren de mogelijkheid om te ervaren hoe het is ...

om chronisch ziek te zijn of een handicap te hebben door middel van een maatschappelijke stage.

Het meepraten over zorgprojecten in de gemeente Zutphen.

Zoals verkeersmaatregelen. Denk aan verkeersdrempels, begaanbaarheid van straten, markten en pleinen, nieuw te bouwen woningen en over aanpassingen van woningen voor de doelgroep.

Het organiseren van maandelijkse scootmobieltochten.

  • Voor een groep scootmobielers, de Scozu groep.
  • Het organiseren van de jaarlijkse scootmobielinstructiedag op de derde woensdag in april samen met VVN
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor onze doelgroep samen met andere organisatie

 

 

De Stichting doet onderzoek naar:

  • Bereikbaarheid.
  • Toegankelijkheid
  • Bruikbaarheid

WORDT OOK VRIEND VAN SPGCZ​

Om ons werk voort te zetten en om nog meer te kunnen doen voor onze doelgroep kunt U een vriend worden van de SPGCZ. Er zijn voordelen voor U en voor onze doelgroep.

Ben jij de vrijwilliger waar wij op zoek naar zijn?

Wij zijn op zoek naar betrokken vrijwilligers die willen mee helpen en mee denken bij het organiseren van activiteiten voor onze doelgroep. Onze doelgroep zijn mensen met handicap of chronische aandoening en ouderen.

Schuiven naar boven