(O)ggz- spiegel Zutphen 2012

Hierbij delen wij u mee dat de (O)ggz spiegel Zutphen 2012 hedenmorgen is overhandigd aan
wethouder Hans la Rose.
Aanwezig bij de overhandiging waren:
– de samenstellers van het rapport :
Connie van der Tuin, Arie de Koning, Chantal Elskamp en Erik Rossel.
– namens de gemeente Zutphen:
wethouder Hans la Rose en beleidsmedewerker Andreas Noordam.

Afgesproken is dat er ambtelijk wordt overlegd met Andreas Noordam over de
(O)ggz-spiegel Zutphen 2012 op de PMO-vergadering op 28 september 2012.
Hierna volgt nog een gesprek met de wethouder. Dit gesprek zal plaatsvinden eind oktober/begin november.
Hierbij worden alle organisaties die mee hebben gewerkt met het onderzoek uitgenodigd.

Naast de (O)ggz spiegel Zutphen 2012 zijn de volgende bijlagen overhandigd aan de wethouder:
– (O)ggz-spiegelonderzoek Oost-Veluwe
– Eindrapport (O)ggz-spiegel 2012 Landelijk
– Tabellen behorende bij eindrapport (O)ggz-spiegel 2012 Landelijk
– Trend en signaleringsrapportage MEE

Al deze stukken zijn te downloaden via deze website onder Home, downloads

Uitnodigingen voor de PMO-vergaderingen en het overleg met de wethouder volgen nog.

Voor meer info zie onze website www.platformgcz.com of mail naar platformmo@gmail.com

Het rapport (O) ggz- spiegel Zutphen 2012
Het rapport (O) ggz- spiegel Zutphen 2012
Het overhandigen van het rapport en de bijlagen
Het overhandigen van het rapport en de bijlagen
(O)ggz- spiegel Zutphen 2012
Schuiven naar boven