Gemeente sluit nieuwe contracten voor huishoudelijke hulp

De gemeente Zutphen heeft onlangs de aanbestedingen voor huishoudelijke hulp afgerond. Er zijn nieuwe contracten gesloten met verschillende aanbieders van huishoudelijke hulp. De contracten gaan in per 1 maart 2013. De huidige contracten lopen dan af. Hieronder leest u met welke aanbieders contracten zijn gesloten.

De gemeente koopt via een aanbesteding uren in voor huishoudelijke hulp voor inwoners die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De Wmo is er bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een handicap of mensen met een psychisch probleem. Zij kunnen de gemeente vragen om ondersteuning voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.
Wethouder Hans la Rose: “Deze wet zorgt ervoor dat er hulp en ondersteuning geboden kan worden aan mensen met een beperking. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen.”

Aanbieders per 1 maart 2013
Om de hulp aan te kunnen bieden, sluiten gemeenten contracten af met leveranciers van huishoudelijke hulp. De gemeente Zutphen heeft onlangs de huishoudelijke hulp aanbesteed. Deze hulp is bedoeld om te helpen met het huishoudelijke werk. Vanaf 1 maart 2013 kunnen de volgende leveranciers huishoudelijke hulp (HH1- basis) in de gemeente aanbieden: TSN Thuiszorg, Zorggarant Noord-Nederland en Zorgkompas. De nieuwe contracten met deze aanbieders hebben een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid om met twee keer één jaar te verlengen.
De gemeente heeft ook huishoudelijke hulp HH2 (uitgebreide vorm) aanbesteed. Het resultaat daarvan is in de loop van oktober bekend.

Bemiddelde hulp
De gemeente Zutphen heeft recentelijk ook de bemiddelingsdiensten voor hulpen aanbesteed. Het gaat hier om een variant op het persoonsgebonden budget, de zogenaamde Pgb bemiddeling. De aanbieders zorgen dat er een geschikte hulp komt en zorgen ook voor de administratie en loonbetaling. Er zijn drie aanbieders geselecteerd, namelijk TSN Thuiszorg, Menzis WMO en De Nieuwe Zorg Thuis.
Meer informatie over de Wmo is te vinden op de website van Het Plein in Zutphen: www.hetpleinzutphen.nl

Gemeente sluit nieuwe contracten voor huishoudelijke hulp
Schuiven naar boven