Maandag 15 oktober 2012, was voor onze stichting een bijzondere dag.

Maandag 15 oktober 2012, was voor onze stichting een bijzondere dag. In het kader van sponsoring van goede doelen ontvingen wij van de filiaalmanager Specsavers Zutphen een cheque ter waarde van EUR 725,01. Wij willen Specsavers daar uiteraard hartelijk voor bedanken. Wij zullen het geld een nuttige bestemming geven in het verlengde van de doelstelling van onze stichting: alle mensen – gezond, gehandicapt, chronisch ziek – moeten overal aan mee kunnen doen in de maatschappij. Van de uiteindelijke besteding zullen wij nog berichten.

Namens de stichting waren aanwezig:
Connie van der Tuin, voorzitter,
Erik Rossel, secretaris,
Jan Meessen, penningmeester.

Foto’s door Laurens van Rijsssen

Maandag 15 oktober 2012, was voor onze stichting een bijzondere dag.
Schuiven naar boven