Nieuwsbrief Mijn Woning Op Maat nr.2

NIEUWSBRIEF MIJN WONING OPMAAT

Klik op link om te downloaden:

15 mwom nieuwsbrief 1 mijn woning opmaat 0115

Nr. 2, februari 2015

 

Aanleiding en doelstelling project

 

De komende jaren zal de groep ouderen die langer thuis wil en moet blijven wonen sterk groeien. Dit heeft onder meer te maken met de vergrijzing en doordat er minder snel een indicatie zal worden afgegeven voor verblijf in een instelling. Daarnaast willen senioren zelf ook graag langer thuis wonen.

 

Hierop wil de gemeente graag tijdig inspelen en is het project Mijn Woning OpMaat gestart. De doelstelling van het project is tweeledig. Aan de ene kant bewustwording creëren bij senioren en hun netwerk over hun woonsituatie en de mogelijkheden die te veranderen zodat zij veiliger en comfortabeler langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Aan de andere kant ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van concrete woonaanpassingen die de burger daarna zelf gaat realiseren. Denk hierbij aan huisbezoeken van getrainde vrijwilligers die mensen bewust maken van de mogelijkheden en helpt de Gelderse Huistest in te vullen.

 

Projectgroep

 

Om bovengenoemde doelstellingen te behalen is een projectgroep opgericht bestaand uit onder meer vrijwilligersorganisaties, (thuis)zorginstellingen, woningcorporaties en de gemeente. Perspectief Zutphen is de trekker van het project en zal de uitvoering via de inzet van getrainde vrijwilligers voor haar rekening nemen. Deze vrijwilligers gaan bij ouderen langs om ze te informeren en adviseren over het aanpassen van hun woning. Zij gaan hierbij onder meer gebruik maken van de Gelderse Huistest. Dit is een gratis test die mensen op internet kunnen invullen en daarmee de veiligheid van hun woning in kaart kunnen brengen. Na het invullen van de test krijgen de deelnemers een overzicht van verbeterpunten en suggesties van leveranciers in de buurt.

 

Voortgang

 

Informatiemarkt: er is een persbericht naar de media gestuurd met daarin informatie over de markt ‘thuis in Zutphen’. Deze markt wordt samen met de gemeente georganiseerd en wordt gehouden op zondag 15 maart van 13.00-16.00 uur (uitloop mogelijk). In het bericht doen we een oproep voor standhouders.

Een persbericht/interview gericht op het informeren van de bewoners van Zutphen is in de maak.

 

De brochures worden maandag 9 februari geleverd.

 

De website www.mijnwoningopmaat.nl zal begin week 7 in de lucht zijn.

De standaardtekst voor jullie eigen site om door te verwijzen  wordt ook begin week 7 toegestuurd.

 

De vrijwilligers ronden deze week de basistraining af en zijn dan geschoold in de volgende onderwerpen: Huistest, dementie, opplussen en WMO. Ergotherapie en Keurmerk Veilig Wonen staan als aanvullend binnenkort op het programma. Zij staan startklaar om aan de slag te gaan!

 

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Perspectief Zutphen, Cecile Elissen, tel. 0575 596296.

Nieuwsbrief Mijn Woning Op Maat nr.2
Schuiven naar boven