Wehelpen.nl

Beeldmerk+payoff

Helpt u al mee via Wehelpen.nl?

Wehelpen maakt het makkelijk om hulp te vragen, aan te bieden en te organiseren. Hiermee willen we elkaar helpen weer vanzelfsprekend maken en mensen motiveren om iets voor een ander te betekenen. Helpt u al mee?  De gemeente Zutphen is lid geworden van Wehelpen.nl en heeft Perspectief Zutphen gevraagd dit uit te rollen in Zutphen. De Vrijwilligerscentrale is een onderdeel van Perspectief Zutphen.

WeHelpen animatiefilm

Kort filmpje dat in een paar beelden duidelijk maakt hoe je kunt helpen of om hulp vragen via www.wehelpen.nl.

Wehelpen.nl
Schuiven naar boven