SCOOTMOBIELDAG ZUTPHEN/WARNSVELD 14 Oktober 2015

SCOZU-11-mei-2011-033.jpg

SCOOTMOBIELDAG ZUTPHEN/WARNSVELD

Nieuwe scootmobiel of elektrische rolstoel ? Onzeker over uw rijvaardigheden of de geldende verkeersregels ?
Op 14 oktober 2015 vind er weer een scootmobieldag plaats op Sutfene-locatie Het Bornhof aan de Hobbemakade te Zutphen. Deze dag wordt tweemaal per jaar georganiseerd door Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland,Welzorg Deventer, Specsavers, EHBO, Beter horen, de ergotherapeuten van Sutfene en de gemeente Zutphen. Al jarenlang kunnen mensen met een ziekte of handicap bij de gemeente een aanvraag indienen voor verstrekking van vervoershulpmiddelen (zoals een driewielfiets, een scootmobiel of een (electrische) rolstoel) en woningaanpassingen. Indien men hiervoor in aanmerking komt wordt een dergelijke voorziening verstrekt in het kader van Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gebruikers betalen over het algemeen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Om deze reden zijn er tegenwoordig steeds meer particulieren die zelf een scootmobiel of ander hulpmiddel aanschaffen, nieuw bij een leverancier of tweedehands. Mensen die toch via de WMO een vervoershulpmiddel zoals een scootmobiel of een elektrische rolstoel aanvragen krijgen automatisch een uitnodiging voor deelname aan de scootmobieldag. Maar ook als men particulier wat heeft aangeschaft mag men zich aanmelden. Deelname is gratis. Het is een zinvolle middag waarin de volgende onderdelen aan de orde komen:

-Een diapresentatie met toelichting over het gebruik van de scootmobiel of elektrische rolstoel in het verkeer (o.a verkeersregels);
-Een rit over een hindernisbaan onder leiding van een ergotherapeut van Sutfene;
-Een route door de stad, waarbij u begeleid wordt door een stagiair,
-een ogen- en/of gehoortest (indien van toepassing).
– een gratis controle van het vervoermiddel door een monteur van leverancier Welzorg.
– een presentatie door Beter Horen over hoe belangrijk een goed gehoor is in het verkeer
– Informatie stands van Sensire hulpmiddelen, Wehelpen.nl, ScoZu en Mijn Woning Op Maat.

Nadat u de onderdelen heeft doorlopen ontvangt u een certificaat en een goodybag mee.

Voor meer info of aanmelden voor de scootmobielmiddag kunt u contact opnemen met Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken, telefoon: 06-5710116 of info@platformgcz.com. Heeft u behoefte aan informatie over het aanvragen of aanschaffen van een vervoershulpmiddel, zou u eens een proefrit willen maken of heeft u behoefte aan een paar rijlessen met uw vervoermiddel ? Dan kunt u contact opnemen met een van de ergotherapeuten van “Ergotherapie Thuis” van Sutfene. Bel dan: 0575-594171 of met Welzorg Deventer: 0570-638680

SCOOTMOBIELDAG ZUTPHEN/WARNSVELD 14 Oktober 2015
Schuiven naar boven