Notulen van het openbare gedeelte van de P.M.O. vergadering op 19 februari 2016.