Verslag openbaar gedeelte P.M.O. vergadering 10 juni 2016

Presentatie Nelleke Bruin, clustercoördinator bij Het Plein, over het protocol bij een keukentafelgesprek.

Dit keer wordt de presentatie bij het openbare gedeelte van de P.M.O. vergadering gedaan door Nelleke Bruin. Zij is sinds oktober 2015 clustercoördinator bij Het Plein. Met behulp van een diapresentatie vertelt zij over het protocol bij een keukentafelgesprek. Een keukentafelgesprek vindt alleen plaats na een hulpvraag bij het Wmo gedeelte van het Plein.

Bij de Participatiewet (uitkeringen etc.) vindt geen keukentafelgesprek plaats.

De Wmo-vraag kan onder andere gaan over de Huishoudelijke Hulp, hulp middelen, de dagbesteding en begeleiding.

Een Wmo-consulent van het Plein komt n.a.v. de vraag dan bij iemand thuis om samen deze vraag te bespreken. Dit doen zij zodat zij dan zien hoe iemand leeft, hoe deze persoon eraan toe is (psychische – en/of lichamelijke gesteldheid) etc. . Bij dit gesprek is meestal een familielid/vriend aanwezig. Wanneer dit niet mogelijk is dan kan een onafhankelijke cliëntondersteuner aanwezig zijn. Dit word aangeven in de brief die de cliënt ter bevestiging thuis krijgt.

Het keukentafelgesprek kan soms bij hoge uitzondering plaats vinden ergens anders of bij Het Plein zelf. Helaas ontvangen de cliënten momenteel geen gespreksverslag van het keukentafelgesprek. Het Plein geeft toe dat dit inderdaad niet gebeurt en dat dit nu het grootste aandachtspunt is om op te lossen. Momenteel heeft het Plein ook een achterstand met de keukentafelgesprekken. Ook hier wordt hard aan gewerkt om dit in te halen.

Na afloop van de diapresentatie konden de aanwezigen vragen stellen aan Nelleke Bruin, zoals:

Wie helpt je mee bij een bezwaar?

– Een onafhankelijke cliëntondersteuner (meestal iemand van MEE), maar mag ook een vertrouwenspersoon zijn, helpt je mee bij een bezwaar naar aanleiding van een beschikking. Dit moet binnen een termijn van 6 weken gebeuren na ontvangst van beschikking. Bij een bezwaar naar aanleiding van een onheuse bejegening kan een vertrouwenspersoon ondersteuning bieden. Dit word nog niet in de brieven vermeld wel op de website.

Wie berekent de eigen bijdrage?

Het CAK berekent de eigen bijdrage voor de gemeente. Hiervoor gebruikt het CAK aangeleverde gegevens van de belastingdienst van 2 jaar terug. Door het gebruik van deze verouderde gegevens hebben cliënten die voor 2 jaar terug nog een goed inkomen hadden door bijvoorbeeld werk en nu in de bijstand zitten grote financiële problemen. Hierdoor haken deze cliënten af van hulp. De gemeente wil graag onderzoeken wie er afhaken door de hoge eigen bijdrage. Voor de minima is er dan nog wel bijzondere bijstand maar voor de middeninkomens en hoge inkomens is er geen bijzondere bijstand. Het CAK int de eigen bijdrage waarna het CAK het bedrag weer door stuurt naar de gemeente. Het CAK heeft momenteel een achterstand van 3 perioden/3 maanden.

Mag de gemeente rechtstreeks medisch advies opvragen?

De gemeente Zutphen mag niet rechtstreeks een medisch advies opvragen. Zij moet dit aan een arts vragen die werkzaam is bij TriviumPlus. Deze arts vraagt dan om een medisch advies bij de desbetreffende arts. Waarna vervolgens de arts van TriviumPlus het medisch advies weer doorgeeft aan de gemeente.

Einddatum beschikking

De cliënt moet zelf de einddatum van de beschikking in de gaten houden. De cliënt moet wettelijk gezien zelf een nieuwe beschikking aanvragen. Een thuiszorgorganisatie of andere organisaties mogen dit niet doen.