Vooraankondiging Thema middag PMO op 29 oktober 2016.

 

U kunt meepraten over : “ Heeft de verandering in de zorg invloed op uw dagelijks leven?”

 

Zutphen,Warnsveld:

Op zaterdag, 29 oktober 2016 van 14.00 – 17.00 uur,

Adres : het Nutsgebouw, Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld. De zaal is open vanaf 13.45 uur

Bent u, inwoner van Zutphen of Warnsveld van harte welkom op een themamiddag in het Nutsgebouw in Warnsveld.

Het onderwerp van die middag zal zijn: “ Heeft de verandering in de zorg invloed op uw dagelijks leven?” Wat vindt u van de WMO, de Participatiewet of de jeugdwet?

Heeft dit invloed gehad op uw dagelijkse leven? Dit kan zowel positief als minder prettig zijn in uw ervaring. Praat er over mee.

Wilt u dat u mening overkomt naar de gemeente toe? Reserveer deze datum in uw agenda!!!

De middag wordt georganiseerd door Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning

Voor meer informatie zie onze website of meld je aan voor de nieuwsbrief op www.platformgcz.com