Verslag Themabijeenkomst ” Heeft de verandering in de zorg invloed op uw dagelijks leven? “