Meer dan de helft van de (kleine) Schiphol – parkeerbedrijven is niet rolstoelvriendelijk

Een onderzoek, verricht door Goedkoopparkerenschiphol.eu, heeft uitgewezen dat meer dan 50% van Schiphol parkeerbedrijven niet of onvoldoende equipped is om rolstoelgebruikende gasten op te vangen. Slechts twee van de ondervraagde aanbieders, Schiphol Smart Parking & het Van der Valk Hotel Schiphol, houden rekening met zaken als een rolstoelvriendelijke shuttle bus en parkeergarage, invalide toilet en aanvullende maatregelen.

Minstens 50% van alle aanbieders beschikt niet over een aangepaste shuttle bus; een rolstoelinstap ontbreekt. Opmerkelijk is, dat het vooral grote bedrijven zijn, die wel over deze faciliteit beschikken. De financien spelen hier waarschijnlijk een grote rol; een van de kleinere bedrijven heeft nl. te kennen gegeven dat de aanschaf – en onderhoudskosten voor een shuttle bus niet in verhouding staan met het gebruik ervan.

Op de vraag of er een aangepaste parkeergarage en toilet aanwezig zijn, geeft slechts 33% een bevestigend antwoord.

Verder heeft een derde van deze bedrijven graag, dat men bij het reserveren meld, of het gaat om een rolstolgebruiker. Zodoende kan er beter worden ingespeeld met het oog op extra begeleiding. Op de vraag of er aanvullende maatregelen worden getroffen voor rolstolgebruikers, geeft slechts 44% aan, dat wel te doen. Zo beschikt Schiphol Smart Parking over speciale parkeerplekken en de mogelijkheid om een rolstoeltaxi te bestellen, heeft het Van der Valk Hotel een speciale minder valide kamer beschikbaar en biedt Total Care Parking valet service aan, aan gasten die een zware, elektrische rolstoel gebruiken.

Overigens moet vermeld worden, dat vrijwel alle aanbieders en in het bijzonder zij, die die over minder faciliteiten beschikken, aangeven er wel op voorbereid te zijn, rolstoelgebruikers te ontvangen en waar nodig, hulp te bieden. Tot slot is het opmerkelijk dat het veelal de grote bedrijven z.a Schiphol Smart Parking en het van der Valk Hotel Schiphol zijn, die goed inspelen op de meeste behoeften van rolstoelgebruikers

 

Let op: onderstaand document bevat twee pagina’s. U komt op de volgende pagina door op het document te zweven met muis en linksonderaan het document te klikken op het pijltje dat naar rechts wijst (next page).

Onderzoeksresultaten

 

U kunt bovenstaand document hier ook bekijkem, downloaden en afdrukken:

Onderzoekresultaten

Meer dan de helft van de (kleine) Schiphol – parkeerbedrijven is niet rolstoelvriendelijk
Schuiven naar boven