Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?

 

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.

Door mee te doen draagt u bij aan het verbeteren van de zorg. Uw verhaal telt. Door de vragenlijst in te vullen, brengt u uw situatie helder in beeld. U kunt meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl als:

  • u nadenkt over een gezonde leefstijl, en/of
  • u een chronische aandoening of beperking heeft, en/of
  • uw leeftijd (steeds vaker) zorgt voor belemmeringen, en/of
  • u zorgt voor uw kind, partner, ander familielid of bekende (als mantelzorger).

Uw Persoonlijk overzicht

U ontvangt na het invullen van de online vragenlijst uw Persoonlijk overzicht. Wanneer u geen eigen e-mailadres hebt, kunt u toestemming geven om uw Persoonlijk overzicht per e-mail te laten versturen naar degene die u helpt bij het invullen.

Met het Persoonlijk overzicht heeft u helder in beeld wat goed gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld of u verwacht dat uw gezondheid zal veranderen de komende periode. Ook maakt het duidelijk over welke hulp en ondersteuning u tevreden bent en wat u juist nodig heeft. Zo bent u goed voorbereid om in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener of de gemeente.

Bekijk een voorbeeld van:

Grootschalig onderzoek

Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, draagt u bij aan een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. Uw naam en e-mailadres worden losgekoppeld van uw antwoorden voordat deze voor onderzoek gebruikt worden. We analyseren situaties en ervaringen per gemeente, per regio en landelijk. De anonieme resultaten brengen wij onder de aandacht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in).

Door deze vragenlijst in te vullen krijgt u zelf een goed beeld van uw leven en daarmee krijgt u een overzicht waarmee u naar de gemeente kan gaan om meer ondersteuning aan te vragen.Daarnaast ondersteunt u het werk van de SPGCZ om nog meer activiteiten uit te voeren met onze doelgroepen.

 
 
 

Heeft u hier vragen over dan zijn wij elke dinsdag tussen 10 en 12 uur in Waterkracht te vinden.

Met vriendelijke groet,

Connie van der Tuin

voorzitter stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zutphen
T:06-310306511 .
E: info@platformgcz.com
W:www.platformgcz.com

 

 

 
Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?
Schuiven naar boven