Verslag bezoek aan de BOA’s 6 febr 2020

 

 

Na aanleiding van ons verslag van de week van de toegankelijkheid zijn wij uitgenodigd bij de BOA’s  verslag week van de toegankelijkheid 2019

 

Alfred heeft eerst uitleg gegeven over het werk van de BOA’s en een voorstelrondje waarna wij ons hebben voorgesteld.

Daarna heeft Connie een presentatie gegeven betreft het onderzoek van de week van de toegankelijkheid 2019. Hierin waren een aantal voorbeelden en foto’s te zien waarvan de BOA’s in konden stemmen dat daar iets aan gedaan dient te worden en bij een aantal is al actie ondernomen. B.v. bij het parkeren van busjes op voetpaden en op hoeken van de weg.

Alfred raadde ons aan om de presentatie ook bij de gemeentewerken te presenteren omdat deze vaak hun busjes en auto’s plaatsen daar waar ze de doorgang blokkeren.

Het was een prettige kennismaking en een goed gesprek onder elkaar.

 

Na afloop heeft Alfred een foto laten maken van de hele groep. Deze wil hij aan de deur plaatsen als herinnering dat er op gelet dient te worden op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

 

 

 

Verslag bezoek aan de BOA’s 6 febr 2020
Schuiven naar boven