Ziektekostenregeling

 

ZUTPHEN – Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om in Zutphen gebruik te maken van een gemeentepolis. In navolging van andere gemeenten in de regio (Brummen en Apeldoorn) stopt Menzis ook in de Hanzestad met de collectieve zorgverzekering.

Menzis was oorspronkelijk van plan om de gemeentepolis per 1 januari 2021 te stoppen in Zutphen. Wethouder Laura Werger heeft aangedrongen om de beoogde beëindigingsdatum met een jaar te verlengen. Menzis stemde in met het verzoek. ‘Dat geeft ons ruimte om op zorgvuldige wijze het vertrek van Menzis voor te bereiden en na te denken over alternatieven’, aldus de wethouder. 

‘Meer armoede en hogere schulden’ 

De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De premie is door een korting van de zorgverzekeraar en de gemeente in sommige gevallen lager dan een reguliere zorgverzekering. Ook is het pakket vaak uitgebreider, bijvoorbeeld met veel fysiotherapiebehandelingen en ruime tandartsvergoedingen. 

Voor de 1500 volwassenen en 500 kinderen in Zutphen die nu gebruikmaken van de gemeentepolis betekent dit dat zij eind 2021 zelf een zorgverzekering moeten afsluiten. De kans bestaat dat ze dan duurder uit zijn. Een groot probleem, vinden de wethouders van Epe, Brummen, Heerde en Hattem, waar de gemeentepolis ook is afgeschaft. ‘Zorgmijding, meer armoede en hogere schulden zijn het gevolg’, schreven zij in december in een brandbrief aan de minister. 

Ziektekostenregeling
Schuiven naar boven