Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

 

 

 

De gemeente heeft een regeling speciaal voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Deze groep inwoners kan een vergoeding aanvragen volgens deze regeling. Hiermee kan een deel van de kosten voor bijvoorbeeld gehandicaptenparkeerkaart, een (extra) dure zorgverzekering of andere medische kosten worden betaald. Kijk op www.zutphen.nl/tczg voor de voorwaarden.’

 

 

Met vriendelijke groet,

Astrid Andringa

gemeente Zutphen

 

 

Gemeente Zutphen
Communicatieadviseur sociaal domein
06-28946026

E-mail: info@zutphen.nl
Website: www.zutphen.nl
Twitter: @gem_Zutphen
Facebook: Gemeente-Zutphen

 

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Schuiven naar boven