Belastingvoordeel voor chronisch zieken

Belastingvoordeel voor chronisch zieken

Chronisch zieken en gehandicapten kunnen een groot deel van hun kosten aftrekken van de belasting.

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Die kosten zijn voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Op de website van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) kunt u precies zien, hoe u dat moet aanpakken.
www.meerkosten.nl

Belastingvoordeel voor chronisch zieken
Schuiven naar boven