belangrijke telefoonnummers/ contactgegevens

Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

 

www.platformgcz.com

Connie van der Tuin-Betreft: SPGCZ

06-10306511

voorzitter@platformgcz.com

Stichting Perspectief

 

www.perspectiefzutphen.nl

Betreft: Schuldpreventie, maaltijden, klussendienst 0575- 519 613  

Welzorg Deventer

Betreft: problemen aan de scootmobiel-

074-2659501

www.welzorg.nl/vestiging/deventer

Het Plein

 

www.hetpleinzutphen.nl

Betreft: werk wet en inkomen, schulddienst verlening, Wmo, 0575 – 595700 info@hetpleinzutphen.nl

Gemeente Zutphen

 

www.zutphen.nl

Betreft:verhuizingen, informatie algemeen 140575 info@zutphen.nl

Woonbedrijf Ieder 1

 

www.ieder1.nl

Betreft: huurachterstand, woonproblematiek 088 111 0 222  

Cliëntenraad het Plein

  www.clientenraadhetplein.nl
Betreft: Klachten over het plein, informatie, wegwijs 06-57677137 clienteraadhetplein@gmail.com

 

 

 

Betreft: Wmo 06-10306511 platformgcz@gmail.com
Schuiven naar boven