ANBI

anbi-zegel

Naam:- Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken te Zutphen

RSIN/fiscaal nummer ANBI: – 817429384

KvK nummer:- 08154198

Contact gegevens:
Bezoekadres: Dienstencentrum,, Mulderskamp 97, 7205 BT, Zutphen
Postadres: SPGCZ, Rudolf Steinerlaan 185, 7207 PV, Zutphen.
Email: info@platformgcz.com
website: www.platformgcz.com
Tel.nr.: 0622281526

Bestuurssamenstelling:-
Voorzitter: mw.C.W.B. van der Tuin- Poede
Secretaris: Juan Aarts
Penningmeester: hr. H. Hartemink

Alg.bestuurslid:  mw. Ada Karina
Alg. bestuurslid: mw. C. Mak
Alg. bestuurslid: hr. M. Brummelman
Alg. bestuurslid: Karina Verbruggen

 

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning.

DB leden ontvangen een vaste onkosten vergoeding.
Reiskosten voor bijeenkomsten buiten Zutphen worden na overleg met het DB
vergoed vanuit Zutphen.
Reiskosten binnen de gemeente Zutphen worden niet vergoed.
Reiskosten woonwerk buiten Zutphen worden niet vergoed.
Andere onkosten worden na overleg met DB en een declaratie vergoed.

Doelstelling: Wij behartigen de belangen van gehandicapten, chronisch Zieken,
oudere en kwetsbare burgers binnen de gemeente Zutphen.

 

Beleidsplan 2019 – 2021

 

Verslagen van uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag SPGCZ 2017

Jaarverslag SPGCZ 2016

Jaarverslag SPGCZ 2015

Jaarverslag SPGCZ 2014

Jaarverslag SPGCZ 2013

Jaarverslag SPGCZ 2012

 

Financiële verantwoording:

 Financieeljaarverslag 2012

 

 

 

Schuiven naar boven