Commissie Toegankelijkheid

Mijn Woning OpMaat

Fijn wonen is wat iedereen wil. Een plek waar je je echt thuis en op je gemak voelt.

Door functionele beperkingen ( fysiek of geestelijk ) kan het voorkomen dat een

woning waar men al jaren met plezier woont opeens niet meer zo goed past.

Denk daar bij aan een hoge dorpel of slechte verlichting of een gladde douchevloer.

Met kleine aanpassingen kunnen dit soort hindernissen vaak weer verholpen worden.

Via ‘Mijn Woning OpMaat’ willen we mensen die dat niet zelf kunnen regelen helpen.

We doorlopen samen met de bewoners de woning en bekijken waar men hinder

ondervindt en kijken dan wat er voor oplossing mogelijk is.

Hier komt dan een woonadvies uit waar de bewoners zelf verder mee aan de slag

kunnen.

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op huisbezoek te gaan

bij mensen met een beperking, ouderen en dementerenden in de gemeente

Zutphen. Het doel is om hen te informeren over woningaanpassingen. Hiervoor

zijn vragenlijsten beschikbaar vanuit de Gelderse Huistest. Aan de hand van deze

lijsten kunt u samen met de bewoners de woning doorlopen en adviseren over het

optimaliseren van de woning passend bij de wensen en situatie van de bewoner.

De uitkomst van het huisbezoek kan via een digitaal programma worden verwerkt

tot een woningadvies. Dit advies wordt vervolgens naar de bewoners gestuurd. Na

enkele weken neemt de vrijwilliger contact met de bewoner op om navraag te doen

of het voldoende duidelijk is en of de adviezen zijn opgevolgd. Daarnaast vindt u het

plezierig om met mensen om te gaan en is het vanzelfsprekend dat u privacy van

inwoners belangrijk vindt.

Voor de start van het project vindt er scholing plaats zodat u getraind aan de slag

kunt gaan.

 

Functieprofiel vrijwillige Woonadviseur

Takenpakket

Functie-eisen

• Telefonisch contact leggen met de mensen die zich hebben aangemeld

• Op huisbezoek gaan en invullen van de Gelderse Huistest in samenwerking

met bewoners.

• Gelderse Huistest thuis uitwerken laten opsturen naar de bewoner.

• zich informeren over regelingen en voorzieningen, o.a. door het volgen van de

training Opplussen en door het bijwonen van de vergaderingen.

• deelname aan vergaderingen (6-wekelijks, 1 1⁄2 u) a.d.h.v. onderwerpen en

van elkaar leren.

• persoonsgericht zijn: op het niveau van de klant kunnen communiceren.

• praktisch inzicht en denkt oplossingsgericht

• ervaring met, en toegang tot computer met internet

• communicatief vaardig:

• -gerichte vragen stellen

-gestructureerd kunnen informeren

-signaleren

-grenzen bewaken (niet meer doen dan van je verwacht

wordt)

• signalen van klanten kunnen opvangen (‘niet-pluis gevoel’).

• flexibel in afspraken maken: hier noemen hoeveel dagdelen je beschikbaar

moet zijn

• voor langere tijd beschikbaar (minimaal 1 jaar)

• goed telefonisch of per mail bereikbaar dienen te zijn

Werktijden

In overleg met de beroepskracht. Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn.

Een huisbezoek duurt ongeveer 1 uur, het opstellen van het advies duurt ook 1 uur,

nabellen ongeveer 15 minuten.

Arbeidsvoorwaarden

De organisatie Perspectief Zutphen voorziet in passende inwerking,

begeleiding en scholing en in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een

ongevallenverzekering.

Interesse?

U kunt zich aanmelden bij: Cecile Elissen

Projectleider Mijn Woning OpMaat
Tel. 596228
e-mail: c.elissen@perspectiefzutphen.nl

Schuiven naar boven