Commissie PR

Om ons werk te continueren hebben wij de steun van sponsors en
donateurs nodig.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden hiervan? Neem contact op
 met ons via: T: 0657101160 of E: sponsor@platformgcz.com