Downloads (o.a. adviezen)

 documenten

 

Hier kunt u diverse stukken (o.a. verslagen en adviezen) downloaden.

 

Definitieve jaarverslag 2019    

 Werkbezoeken aan hulpmiddelenleveranciers januari 2020

Zutphen, kan ik daar wonen, kan ik daar komen?

Jaarverslag SPGCZ 2018

Jaarverslag SPGCZ 2017 (per 13-06-2018)

Advies openbaar invalide toilet

Scozu Jaaroverzicht

verslag thema bijeenkomst zorg 29 oktober 2016

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

tip-en-top-kaartjes

Jaarverslag SPGCZ 2015

Beleidsplan SPGCZ 2016-2018

Trajectum 11-12-2015

notulen vergadering 30 oktober 2015 met de aanbieders huishoudelijke hulp

Notulen vergadering 28 augustus 2015 openbaar

Flyer WeHelpen.nl WvdW 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Jaarverslag SPGCZ 2014 

Begrippen cliëntondersteuning etc

Verhuizing en jaarverslag 2014 SPGCZ en PMO

Advies uitvoeringsnota zorg voor jeugd 2015-2016

Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Advies modelverordening Jeugdhulp Zutphen 2015

Advies Beleidsplan Wmo 2015-2018

Advies beleidsplan Jeugd Lochem-Zutphen

Opmerkingen en advies beleidsplan participatiewet

Advies Beleidsnota Inkoop Jeugd 22-04-2014

Verslag van bijeenkomst Samen op zoek naar verandering Deventer (1)

Flyer tekst 2014

Jaarverslag SPGCZ 2013

Nota lokaal gezondheidsbeleid def versie raadsvoorstel 22 mei 2013 (2)

Gebundeld advies nota lokaal beleid 2013

SPGCZ jaarverslag 2012-1

Financieeljaarverslag 2012 comp.x

wmo preadvies aanbesteding hh

GGZspiegel -Zutphen 2012

Eindrapport OGGZ spiegel landelijk 2012

FACTSHEET eindrapportage (O)ggz-spiegel 06-03-2012

Trendraportage MEE

Presentatie activiteiten van SPGCZ

Jaarverslag_2011_pdf

Toegankelijkheid 2009

Toegankelijkheid 2010

 

Schuiven naar boven