Wie zijn wij

 

 

De Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken behartigt de
collectieve belangen van alle gehandicapten, chronisch zieken, oudere en
kwetsbare burgers in de gemeente Zutphen.

 

 

Zij adviseert hiertoe gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid.

DOELSTELLING

Doelstelling van de Stichting Het doel is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van gehandicapten en chronisch zieken. De achterliggende gedachte is het zelfstandig functioneren van deze doelgroep te bevorderen. De Stichting wil dit onder andere bereiken door contacten te onderhouden met gehandicapten en chronisch zieken en met organisaties waarmee de doelgroep te maken heeft.

Wie vormen de Stichting?

De Stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van diverse patiëntenverenigingen, de ouderenbonden en ervaringsdeskundigen.

Wat doet de Stichting?

  • Het geven van advies aan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over deze plannen en het beleid van de gemeente over onze doelgroepen. De Stichting adviseert over de WMO.
  • Wij geven jongeren de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om chronisch ziek te zijn of een handicap te hebben door middel van maatschappelijk stage.
  • Het mee praten over zorgprojecten in de gemeente Zutphen, verkeersmaatregelen, denk aan verkeersdrempels, begaanbaarheid van straten, markten en pleinen, nieuw te bouwen woningen en over aanpassingen van woningen voor de doelgroep.
  • Het organiseren maandelijkse scootmobieltochten voor een groep scootmobielers, de Scozu groep.
  • Het organiseren de jaarlijkse scootmobielinstructie dag op de 3de woensdag in april, samen met VVN.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor onze doelgroep samen met andere organisaties.
  • De Stichting doet onderzoek naar :

Bereikbaarheid:

Dit betekent dat iedereen zonder obstakels of lastige hindernissen gebruik kan maken van de openbare weg naar de ingang van een gebouw.

Toegankelijkheid :

Dit betekent dat iedereen een gebouw kan binnen komen en zelfstandig alle ruimten kan bezoeken.

Bruikbaarheid:

Dit betekent dat iedereen gebruik kan maken van de voorzieningen in een gebouw zoals een balie, een lift, toilet, vergaderruimte of kantine.

 

Waar zijn wij te bereiken? Postadres: Rudlf Steinerlaan185,7207PV Zutphen Tel.nr:  0610306511 Email: info@platformgcz.com Website: www.platformgcz.com IBAN:NL19 RBRB 0930 1263 86 Kvk: 08154198 ANBI: vanaf 1-1- 2008

Om ons werk te continueren is er de mogelijkheid om ons steunen als Vrienden van. Wilt u meer weten over de mogelijkheden hier van? Neem contact op met ons via: T: 0622281526 of E: sponsor@platformgcz.com

Schuiven naar boven