eigen bijdrage invoeren wmo gemeente zutphen

De gemeente Zutphen gaat een eigen bijdrage invoeren voor Wmo-voorzieningen zoals een traplift, tillift of andere hulpmiddelen. De hoogte van de bijdrage hangt af van het inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor gaat de bijdragen innen, zoals dat nu ook al gebeurt met de eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging.

Meebetalen aan een Wmo voorziening is niet nieuw. Personen die huishoudelijke verzorging ontvangen betalen al langer een eigen bijdrage. Nieuw is dat een eigen bijdrage wordt gevraagd voor woon- en vervoersvoorzieningen. Bijvoorbeeld voor een douchestoel, tillift, traplift of aanpassing van de woning. Maar ook voor bijvoorbeeld een scootmobiel of driewielfiets. Voor een rolstoel geldt geen eigen bijdrage. Voor de regiotaxi verandert er niets.

Ingangsdatum
De eigen bijdrage gaat in per 1 september 2011 voor nieuwe aanvragen, bij verlenging van de beschikking en wanneer de voorziening vervangen wordt. Wie vóór 1 september 2011 al gebruik maakt van een scootmobiel of een (driewiel)fiets, gaat vanaf  1 januari 2012 een eigen bijdrage betalen. Betrokkenen krijgen hierover persoonlijk bericht van de gemeente.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?
De eigen bijdrage bedraagt minimaal € 17,80 per vier weken voor een éénpersoonshuishouden en € 25,40 voor een meerpersoonshuishouden, afhankelijk van het inkomen. Als de aanvrager van de voorziening jonger is dan 18 jaar, wordt geen eigen bijdrage opgelegd. De bijdrage wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Meer informatie is te vinden op www.hetcak.nl. Wie meerdere Wmo-voorzieningen gebruikt, betaalt voor deze voorzieningen samen nooit meer dan de maximale eigen bijdrage die bij uw inkomen hoort. De eigen bijdrage is ook nooit hoger dan de kostprijs van de voorziening.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ingesteld om ervoor te zorgen dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en blijven meedoen aan de samenleving. Aanpassingen aan de woning, huishoudelijke verzorging of vervoersvoorzieningen kunnen daarbij helpen. In de loop der jaren zijn duizenden individuele voorzieningen verstrekt in Zutphen. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst iedereen die het nodig heeft, een beroep kan doen op de Wmo, wordt nu de eigen bijdrage naar draagkracht ingevoerd.

Vragen?
Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Dan kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente, via telefoon (0575) 59 57 60.